PODROČJA DELA

Odvetnica nudim pravne storitve pravnim in fizičnim osebam, tako domačim kot tujim.

1. CIVILNO PRAVO

1.a. ODŠKODNINSKO PRAVO

1.b. ZEMLJIŠKOKNJIŽNO PRAVO

2. POGODBENO PRAVO

3. GOSPODARSKO PRAVO

4. STEČAJNO PRAVO

5. KAZENSKO PRAVO

6. USTAVNO PRAVO

7. ZASTOPANJE PRED TUJIMI SODIŠČI